Luyện tập thái cực quyền 24 thức

Thái cực quyền là mô phỏng các hiện tượng tự nhiên ít nhiều mang đặc tính lãng mạn và nhân văn, ví dụ như: vân thủ (nghĩa là chiêu thức xoay tay như mây trắng xoay cuộn giữa trời xanh), bạch hạc lượng xí (con chim hạc vui múa), ngọc nữ xuyên thoa (thiếu nữ

Phương pháp tập luyện khí công tốt nhất

Phương pháp tập luyện như sau. Bước 1: xem video hướng dẫn tập luyện, sau đó các bạn tập theo giống như video- tưng tự theo phong cách khi xưa là xem các thầy tập và tập theo. Về việc thờ, các bạn thở tự nhiên và tập chậm càng chậm càng tốt. Hơi thở

Giới thiệu giáo trình luyện khí công?

Trên net tôi chỉ hướng dẫn trình diễn các bài động khí công. Khi xem thấy dễ dàng múa theo cũng được nhưng chất lượng thì không có. Vì thế phải có thầy hướng dẫn mới có kết quả thực tiễn. Đó là lý do phải có giáo trình. Luyện khí dộng khí công phải

Hướng dẫn tập thở khí công

Tập thở khí công? Khí công thở tự nhiên, kèm với cảm nhận năng lượng sinh học đang tồn tại trong cơ thể đang tự nó vận động theo qui luật tư nhiên: đó là đổ về chỗ trũng, năng lượng sinh học là nhâm đốc mạch, chỉ cần suy nghĩ tập trung khi có

Giới thiệu giáo trình khí công chi tiết

Khóa 1 căn bản trong 3 tháng về tinh luyện bạn phải tập thuộc 1. Thái cực quyền 24 thức 2. Dịch cân kinh 12 thức 3. Bát đoạn cẩm 8 thức 4. Ngũ cầm hí 10 thức khái niệm về lục âm khí công trước  khi tập cần có bài thông khí chân tay

Tìm hiểu giáo trình tĩnh công

Các bài này nhằm mục đích cho các bạn biết cách đi đứng nằm ngồi ngũ, luyện tay chân gân cơ xương sống, tạng phủ, hơi thở, thở khí tiên thiên, thở đan điền, nội dung xoáy sâu vào dụng ý bất dụng lực, dùng khí bất dùng không khí của phổi,mọi người già cả

TÌm hiểu về tinh khí thần của tĩnh công

Bàn về khái niệm tinh khí thần tôi thấy nhiều sách khí công hiện đại giảng sai, nên muốn nói rõ ở đây dành cho những ai yêu thích môn khí công có thêm kiến thức tham khảo. Có thể nhận ra rằng con người và muôn vật sống là gạch nối giữa trời và

Luyện tập dương thức Thái cực quyền

Martial_arts_-_Fragrant_Hills Dương Lộ Thiền Dương thức Thái Cực Quyền là một trong những lưu phái Thái Cực Quyền được sáng lập bởi Dương Phúc Khôi, tự Lộ Thiền (1800-1873), người huyện Vĩnh Niên – Tỉnh Hà Bắc – Hồng Kông. Vào năm Quang Đạo nhà Thanh, Dương Phúc Khôi bái Trần Trường Hưng (Trần thức Thái

TÌm hiểu nguồn gốc của Dịch cân kinh

Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh là hai loại bí kíp khác nhau. Dịch Cân Kinh là một bí kíp chỉ dẫn cách vận khí nhằm cường thân kiện thể và trường sinh bất lão. Tẩy Tủy Kinh thì chỉ dẫn cách vận khí để trị nội thương. Hai cuốn bí kíp này được

Tìm hiểu về Ngũ cầm hí – môn khí công động

Từ những ngàn năm trước đây, người Trung Hoa đã biết con người có một năng lực nội tại, nếu biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn bên trong con người thì sức khoẻ sẽ trở nên mạnh hơn, phòng tránh các bệnh tật, năng lực siêu nhiên đó là Khí, Khí là

Khí Công Dưỡng Sinh – Luyện Khí Công – Khí Công – Khí Công Cơ Bản