Giới thiệu giáo trình khí công chi tiết

Khóa 1 căn bản trong 3 tháng về tinh luyện bạn phải tập thuộc

1. Thái cực quyền 24 thức

2. Dịch cân kinh 12 thức

3. Bát đoạn cẩm 8 thức

4. Ngũ cầm hí 10 thức

khái niệm về lục âm khí công

trước  khi tập cần có bài thông khí chân tay
201204231529320e0226 Giới thiệu giáo trình khí công chi tiết

Khóa 2 khí công về khí trong 3 tháng bạn phải tập qua:

bài nội kính nhất chỉ thiền

bài đại nhạn khí công

tẩy tủy kinh

thái cực tụ khí

tam điền quy nguyên

Thở đan điền và các bài huấn luyện đan điền…

Thở đan điền và lực

Thở đan điền và phế khí.

Khóa  2 nâng cao: chi tiết sẻ bổ sung

Khóa thứ 3

Tập công phu  cho võ thuật

tập thu hấp nội khí và xuất khí trong bài nội kính nhất chỉ thiền ứng dụng chữa bệnh

động tĩnh khí công, tập cảm nhận khí theo khu vực, theo kinh lạc, theo trọng điểm tập trung nhiều kinh lạc

sơ thiền trung thiền nhằm thong khí cho nhâm đốc kinh mạch

tăng sức khoẻ , tăng khí luân chuyễn cải thiện hê  thống tạng phủ, tang sức đề kháng

tạo cảm nhận khí tại điểm đau, khí kéo huyết đi chữa bệnh..

Các bài tập đều có thể hướng dẩn tập cho mọi đối tượng có đầy đủ tay chân hoặc khiếm khuyết hay rất yếu không còn sức khỏe để luyện tập.

Tác dụng của khóa 1: dưỡng sinh khí công

thông khí, huyết , giản gân tay chân và các ngón tay chân, giảm được 1 số bệnh

tách rời cơ chế thở và dùng lực

tạo cảm nhận khí trong cơ thể

cảm giác dể chịu và cảm nhận đắc khí, sự hung phấn sau buổi tập

tập it động tác hiệu qủ cao cho sức khoẻ

Tác dụng khóa 2: khí công động

Biết tụ khí đan điền,

vận khí khi lao động nặng,

thở đan điền và tỉnh công phục hồi sức khỏe.

tập khí công chính thức tang đôi thời lượng phụ hồi sức khoẻ của giai  đoạn đầu

chuyên luyện theo đồ hình của cấu trúc cơ thể

Tác dụng khóa 3: ý khí thần lien kết tĩnh công

vận khí công phu

vận khí dẫn huyết

thu nội khí và xuất khí chữa một số bệnh thong thường

tĩnh công thong nhâm đốc

thở qui tức kéo dài tuổi thọ

Biết cách vận khí để luyện công phu, tự chữa bện một số bệnh..

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>