Luyện tập thái cực quyền 24 thức

Thái cực quyền là mô phỏng các hiện tượng tự nhiên ít nhiều mang đặc tính lãng mạn và nhân văn, ví dụ như: vân thủ (nghĩa là chiêu thức xoay tay như mây trắng xoay cuộn giữa trời xanh), bạch hạc lượng xí (con chim hạc vui múa), ngọc nữ xuyên thoa (thiếu nữ may áo), song phong quán nhĩ (gió thổi qua tai), thất tinh thượng bộ (theo vị trí chòm sao trên trời), chuyển thân bài liên (đóa hoa sen lay động trước gió), như phong tự bế (như gió thổi làm cửa đóng), hải để châm (kim châm đáy bể).

20120519144354KC 0031 Luyện tập thái cực quyền 24 thức

Những chiêu thức rất đời thường cuộc sống lãng mạn và nhân văn không hại ai cả tuân theo luật trời đất, nhưng bên trong đó chính là sức mạnh huyền bí của tự nhiên. Thái cực quyền cũng là bộ môn ứng dụng nội công, rất thâm thúy và sâu sắc, với những tâm pháp mà các môn sinh phải thuộc nằm lòng để thi triển và ứng dụng hữu hiệu. Danh sách 24 động tác như sau :

1. Khởi thức (bắt đầu)

2. Tả dã mã phân tung (ngựa rừng hất bờm)

Hữa dã mã phân tung

Tả dã mã phân tung

3. Bạch hạc lượng xí (hạc trắng xòe cánh)

4. Tả lâu tất ảo bộ (tay vuốt gối, chân linh hoạt)

Hữu lâu tất ảo bộ

Tả lâu tất ảo bộ

5. Thủ huy tỳ bà (tay gảy đàn tỳ bà)

6. Hữu đảo niệm hầu (khỉ khoa tay múa chân)

Tả đảo niệm hầu Hữu đảo niệm hầu

Tả đảo niệm hầu

7. Tả lãm tước vĩ (nắm đuôi chim bên trái): bằng (ngăn đỡ), lý (kéo), tê (ép), án (đẩy)

8. Chuyển thân hữu lãm tước vĩ

9. Đơn tiên (cây roi)

10. Vân thủ 1 (cuộn tay như mây)

Vân thủ 2

Vân thủ 3

11. Đơn tiên

12. Cao thám mã (vuốt bờm ngựa)

13. Hữu đăng cước (đá gót chân phải)

14. Song phong quán nhỉ (hai u nắm tay xuyên mang tai)

15. Chuyển thân tả đăng cước

16. Tả hạ thế độc lập (ngồi xuống thấp bên trái)

17. Hữu hạ thế độc lập

18. Ngọc nữ xuyên thoa 1 – Tả ngọc nữ xuyên thoa (cô gái đẹp đưa thoi)

19. Ngọc nữ xuyên thoa 2 – Hữu ngọc nữ xuyên thoa

20. Hải để châm (kim chìm đáy biển)

21. Thiểm thông tý (cánh tay như tia chớp)

Chuyển thân ban, lan, chùy (ép, gạt, đấm)

22. Như phong tự bế (ngăn, chận, đóng lại)

23. Thập tự thủ (tréo tay chữ thập)

24. Thu thế

Chú ý : Cả Nam và Nữ đều tập bài này.

bài dưới đây phân thức hướng dẩn bạn tập bài thái cực quyền 24 thức

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>