Tìm hiểu giáo trình tĩnh công

142 769292 1s Tìm hiểu giáo trình tĩnh côngCác bài này nhằm mục đích cho các bạn biết cách đi đứng nằm ngồi ngũ, luyện tay chân gân cơ xương sống, tạng phủ, hơi thở, thở khí tiên thiên, thở đan điền, nội dung xoáy sâu vào dụng ý bất dụng lực, dùng khí bất dùng không khí của phổi,mọi người già cả lớn bé và người tàn tật đều luyện được.

1. khai mở huyệt vĩ lư trong quá trình luyện động khí công, bài tụ khí đan điền, khai sinh đan điền (1oo ngày) đan điền và khí lực, đan điền và cách thở đan điền theo phổi , theo qui cách riêng phù hợp với nhu cầu cơ thể,nuôi dưỡng, thuần dưỡng, phát triễn đan điền.
2. các nội dung cần thông suốt trước khi tập tỉnh khí công:
tinh -khí -thần,thân tâm ý,tam điền, tam quan, nhâm đốc mạch,hỏa hầu, tiểu châu thiên , đại châu thiên, tụ khí đan điền, thai tức,kim đơn, an thần tổ khiếu, trập tàng khí huyệt,tẩy tàng mộc dục, ngọc dịch luyện hình, tụ hỏa tải kim,càn khôn giao cấu, mão dậu châu thiên,, tam hoa tụ đính, ngũ khí triều nguyên,…..
3. vận khí mạch nhâm
4. vận khí mạch đốc
5. vận khí giao lưu hai đan điền.
6. nhiều bài vận khí khác nhằm đả thông kinh mạch , điều khí để tăng khí cho ngũ tạng lục phủ , nảo..chữa bệnh..

Các bài tập động khí công trên website?

các bài này nhằm mục đích cho các bạn biết cách đi đứng nằm ngồi ngũ, luyện tay chân gân cơ xương sống, tạng phủ, hơi thở, thở khí tiên thiên, thở đan điền, nội dung xoáy sâu vào dụng ý bất dụng lực, dùng khí bất dùng không khí của phổi,mọi người già cả lớn bé và người tàn tật đều luyện được

Ngoại đan khí công:

dịch cân kinh 12 thức
dịch cân kinh mở rộng tay 6 thức
dịch cân kinh mở rộng chân 6 thức
dịch cân kinh ngồi 1
dịch cân kinh ngồi 2
bát đoạn cẩm thiếu lâm
ngũ cầm hí.

Nội đan khí công:

ngũ hành khí tâm pháp
thái cực quyền 24 thức
thái cực khí 24 thức
thái cực tụ khí 18 thức
thái cực tam diền qui nguyên 9 thức
tạng phủ khí 14 thức
bát đoạn cẩm võ đang
bát đoạn cẩm cấp 2

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>