Tìm hiểu tinh khí thần là gì trong tập luyện?

Theo Đạo giáo , Tam Bảo hình thành sự sống gồm có ba phần là Tinh, Khí và Thần, có thể xem như tư tưởng dưỡng sinh, phát xuất từ quan niệm “Tam hợp dĩ nhất”. Nói cách khác Khí sinh ra tinh, tinh sinh ra thần, thần sinh ra minh, tức là muốn sống trường thọ phải phối hợp điều hòa ba yếu tố tinh, khí, thần thành một.

Tinh: Bàn tay tinh luyện

20120423152345a3 Tìm hiểu tinh khí thần là gì trong tập luyện?

Khi tập 1 bài khí công ta múa sao cho giống như thầy hướng dẩn, như con khỉ múa theo động tác nào đều giống in như vậy ta gọi là tập tinh của bài ấy. Bàn tay trong lúc múa bài ấy là bàn tay thực hiện một cử chỉ nào đó.

Khí: Bàn tay khí luyện

Khi múa bài nào xong lần này ta múa với ý suy nghĩ trong bàn tay như hành động thật trực tiếp lên đối tác. Ví dụ thức giơ bàn tay lên để xuống có ý nghỉ đè vật, nhưng ta không đè vật thật chỉ là tưởng tượng. Nhưng mọi hoạt động cơ thể, suy nghỉ các cơ bắp gân xương cột sống làm như có thật là đang đè vật ấy xuống. Bàn tay đấy là bàn tay có khí.

Thần: Bàn tay có thần

Bàn tay có khí mà linh hoạt để đạt mục đích phức tạp hơn phải dùng đến mưu mô khéo léo để đạt mục đích của ý muốn con người. Ví dụ bàn tay có khí khi đụng mục tiêu thì xách lên. Bàn tay đó là bàn tay thần.

Khi động công tay chân vận động bình thương không ý: bàn tay tinh,

Khi động công bàn tay có ý về lực : bàn tay có khí, lúc này thiên địa chính khí sẽ rút vào cơ thể người , cơ thể người lúc này như miếng bông hút khí, khí vào sẻ tụ tại đan điền.

Khi tập lâu năm bàn tay khí dần dần tích đủ khí và biết cách đưa ra thì bàn tay có thần. có sức mạnh tiềm ẩn bên trong khí công gọi là xuất khí hay vận khí để thực hiện thao tác.

Khí lúc này con người có thể dùng để chữa bệnh ( vận khí chữa bệnh lúc tĩnh công) hay để tấn công (công phu).

Thở đan điền nguồn gốc của khí công Trung quốc?

Sơ lược về khí công tạm là như vậy. Con người khi còn bào thai tay chân cử động trước các tạng phủ dần hình thành đến nảo hoàn chỉnh chưa có tự nó vận động được. Khi sanh ra thiên địa chánh khí tràn vào bách hội (đầu) khóc thét lên.

3 năm đầu chạy nhảy (như ta luyện động khí công nhưng vô thức nhờ thở đan điền có sẳn nên hút thiên địa chánh khí cơ thể), dần dần tay chân tạng phủ có khí phát triển thông minh hơn vững chải hơn ít sai sót chức năng hơn và 3 tuổi thì nảo củng đúng khí đển ghi nhận và nhớ thông tin.

6 lần hút khí từ 3,5,8,10,13,16 tuổi thì đan điền ngưng hoạt động giao cắt chức năng hút khí chỉ còn chức năng lấy oxy cho cơ thể.
Từ tuổi 24, 30, 36, 40, 48 , 54, 64, 6 lần thiên điạ chính khí mất dần và không còn gì. Trên cơ sở đó làm sao phục hồi chức năng thở đan điền là mục đích của khí công.

Theo khí công Trung quốc thì thở đan điền là thở khí thiên địa và dùng nhâm đốc mạch là mạch chính dẩn khí đi theo các kỳ kinh bát mạch cơ thể người nhằm mục đích giảm tuổi già trẻ hóa, và có sức mạnh siêu nhiên để luyện công phu.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>